Ürünler

Viter

Garanti edilen içerik:
 • İçindeki özel enzim,vitamin ve çinko sayesinde bütün sebze ve meyvelerde maximum çiçeklenme sağlar
 • Çatal salkım yapar
 • Polen sayısını arttırarak meyve tutumuna etkili olur
 • Gelişmeyen fideleri geliştirir
Garanti edilen içerik:
 • Şoklu gelen fideleri şoktan kurtarır
 • Maximum vejetatif gelişmeyi sağlar
 • Hasatı hızlandırır
 • Bitkide oluşan fitotoksite ve stresi azaltır

Natürel Küp

Manuka Green

Garanti edilen içerik:
 • Köklenmeyi teşfik eder 
 • Bitkinin bağışıklık sistemini kuvvetlendirr,hastalıklara karşı bitkinin direncini arttırır 
 • Mevsim geçişlerinde aşırı sıcak ve aşırı soğuktan dolayı bitkide oluşan stresi azaltır. 
 • Olumsuz hava şartlarından kaynaklanan çiçek dökümünü engeller ve meyve tutumunu arttırır.
 • Yanlı pestisit uygulamaları sonucu oluşan fitotoksiteyi  giderir 

 • Bitkinin klorofil miktarını arttırır,fotosentezi hızlandırır. 

 • Ürünün erken olgunlaşmasını sağlar. 
Garanti edilen içerik:
 • Toplam organik madde %75

 • Organik karbon %35

 • Organik azot %1.5

 • Suda çözünür potasyum oksit %2

 • Serbest aminoasit %4

 • Alginik asit %20

 • Maximum nem %10

 • Ph aralığı 5-7

 • Uygun olmayan çevresel faktörler ,stres(sıcak soguk) ve hastalıklara karşı dayanıklılığı arttırır.

 • Çiçek dökülmesini engeller.

 • Meyve kalitesi ve boyutunu maximum seviyeye getirir.

 • Kök gelişmesini teşfik eder

 • Döllenmeyi arttırır.

   

ComCat Plus

Floren

Garanti edilen içerik:
 • Suda çözünür bor %3

 • Suda çözünür mangan %4

 • Suda çözünür molibden %3

 • Suda çözünür çinko %6

 • Meyve tutumuna etkilidir

 • Polen sayısını arttırır.

 • Çatal salkım sayısını arttırır.

Garanti edilen içerik:
 • Toplam Azot(N) %4

 • Üre Azotu(N) %4

 • Suda Çözünür Potastyum %20

   

Form N-K